Procedurální programování (pro OI)

Konzultace po dohodě emailem.

Stránka předmětu

Pro školní záležitosti využívejte fakultní email dupakjak@fel.cvut.cz.

Materiály